Sigorta

custom_15

Sigorta

Sigorta, oluşması muhtemel ve parayla ölçülebilen risklerin bir ücret (prim) karşılığında,  bu işi üstlenen şirket tarafından tazmin edilir.

Nakliye sigortası ise, mal ve bedelinin satıcı ile alıcı arasında belirlenmesinden sonra sevkiyat sırasındaki risklerin karşılanmasıdır. Yani, nakledilen ticari eşyanın, taşıma sırasında karşılaşabileceği ziya, hasar ve zararlara karşı yaptırılan bir sigorta türüdür.

Malın sigortalı olduğunu gösteren belge sigorta poliçesidir.

Sigorta poliçeleri, bir seferlik yapılan taşımanın risklerini taşıdığı gibi yıl içinde olan tüm sevkiyatların riskinide  teminat altına alabilir.

Poliçe Tipleri

  • Kati Poliçe: Nakliye sigorta sözleşmesi yapılırken  gerekli her türlü bilginin bulunduğu kesin poliçedir.
  • Muvakkat Poliçe : Sevkiyat ile ilgili bazı bilgilerin eksik olduğu, daha sonra eksikliklerin bildirileceği kaydı ile teminat verilen poliçelerdir.

Sigorta Edilen Riskler

  • Dar Teminat : Taşıma aracının çarpması, yanması, devrilmesi, yoldan çıkması gibi fiziki olayları, doğal afetler sonucu eşyanın ziyan va hasara uğramasını, gemideki eşyaları kurtarmak için yapılan masrafların risklerini kapsamaktadır. Sadece hava yolu taşımasında dar teminat verilmemektedir.
  • Geniş Teminat : (ALL RISKS) Tüm taşıma türleri için geçerlidir. Eşyanın taşınması, yükleme ve boşaltılması ile depolanması sırasında meydana gelen tüm riskleri teminat altına alır.
  • Force Majeur : Nakliyenin yapılacağı bölgelerde savaş, grev, lokavt, karışıklık ve halk hareketlerinden doğan riskler söz konusu ise geçerlidir.

Nakliyat Poliçelerinin Özellikleri

  • Nakliyat primleri peşin ödenir.
  • Nakliyat poliçesinde iptal yoktur, ancak malın yola çıkmadığının belirlenmesi gerekir.