İhracat İşlemleri

suntom_11

• İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
• Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 Menşe Şahadetnamesi, Ticaret Odası tasdikleri, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
• Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
• ihraç Faturanın düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
• Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
• Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi