Gümrük Bakanlığı Personel Alımı Sözlü Sınav Listesi

Ocak 09 2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 635 memur alımı için yapacağı sözlü sınava katılacak aday listeleri ne zaman açıklanacak?  Gümrük Bakanlığı’nın Mühendis, Avukat, Tüketici Hakem Heyeti Raportörü, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Memur, Şoför kadrolarına yapacağı toplam 635 personel alımı için başvurular 9 Aralık 2015 tarihinde sona ermişti.

Başvurulardan sonra sözlü sınava çağrılacak aday listesinin açıklanacağı tarih adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Sözlü sınavlar 1 Şubat ile 3 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacak. Bakanlığın açıkladığı sınav takvimine göre sözlü sınava çağrılacak aday listesi sözlü sınavların başlangıç tarihi olan 1 Şubat 2016’dan en az 10 gün önce açıklanacak.

Sözlü sınav listesi en geç  21 Ocak tarihine kadar ilan edilecektir. Adaylar listede açıklanan tarihlerde sözlü sınava katılacaklardır. Sözlü sınava her kadro için ilan edilen sayının 3 katı kadar aday çağırılacaktır. Sözlü sınava mühendis kadrosunda başvuru yapan adaylar arasından 30 kişi, avukat kadrosundan 45 kişi, tüketici hakem heyeti raportörü lisans mezunlarından 75 kişi, tüketici hakem heyeti raportörü önlisans mezunlarından 75 kişi, muayene memuru kadroları için 150 kişi, muhafaza memuru kadroları için 900 kişi, memur kadrosu lisans mezunları için 450 kişi, memur kadrosu önlisans mezunlarından 150 kişi ve şoför kadrosu içinde 30 kişi çağırılacaktır.

Sözlü Sınavla İlgili Bilgiler – Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. – Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir. – Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Write a Reply or Comment