Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Ocak 09 2016

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI

A-TANIMLAR
Bu talimatın uygulanmasında;
· Günlük Alım Dozu: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından tüketilmesi tavsiye edilen günlük tüketim miktarını,
· Spesifikasyon Belgesi: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından düzenlenen takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren belgeyi,
· Yüzde Bileşen Listesi: Takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin üretim sırasında kullanılan miktarına göre ağırlıkça azalan sırayla ağırlık ve yüzde (%) şeklinde sunulan gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder.

B-GENEL HÜKÜMLER

  1. Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıda için onay alınması zorunludur. Takviye edici gıdalar için bütün onay başvuruları il müdürlüklerine yapılır.
  2.  İthal edilecek takviye edici gıdalarda onay, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce, kontrol belgesine tabi olmayan ürünlerde ise ön bildirim öncesinde alınmalıdır.
  3.  İthal edilecek takviye edici gıdaların onaylanmasında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.
  4. Takviye edici gıda kapsamında değerlendirilen ve tüketime hazır halde dökme olarak piyasaya arz edilebilen kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer formlardaki ürünler için piyasaya arz edilmeden önce onay alınması zorunludur.
  5.  İl Müdürlüğü, onay başvurusu yapılmış bir üründe limitleri belirlenmemiş vitamin / mineral / besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerin listesini ve varsa bilimsel çalışmaları başvuru dosyasına ekleyerek limitlerinin belirlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderir. Onay başvuru dosyasında yer alan diğer bilgi ve belgeleri inceler. Başvuru dosyasında istenen bilgi ve belgelerden eksiklik varsa gıda işletmecisine bildirir. Bakanlıkça limitlerin internet sitesinde yayımlanması ve eksikliklerin tamamlanmasından sonra onay işlemleri tamamlanır.
  6. Gıda işletmecileri onay başvurusu yapmış oldukları üründe limitleri belli olmayan vitamin, mineral ile besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan diğer maddelerin bulunması durumunda bu maddelerle ilgili bilimsel çalışmaları başvuru dosyasına ekleyebilir.
  7. Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenlerini içeren ürünlerin 31.12.2016 tarihine kadar üretimi ve ithalatı yapılabilir. Gıda işletmecileri belirlenen limitlere Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlar.
  8.  Bakanlık, onaylanan takviye edici gıdaların listesini, gıda işletmelerini, gıda işletmecilerinin alan adı ve URL adresi/adresleri ile kullanımına yasak ve kısıtlama getirdiği takviye edici gıda bileşenlerini resmi internet sitesinde güncelleyerek yayımlar.

Write a Reply or Comment