Kategori: Blog

Ocak 09 2016

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN ONAY İŞLEMLERİ UYGULAMA TALİMATI A-TANIMLAR Bu talimatın uygulanmasında; · Günlük Alım Dozu: Gıda işletmecisi (üretici veya ithalatçı) […]

Haziran 26 2015

İhracatta E-Fatura Uygulaması

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 461) 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî […]

Haziran 23 2015

İşgüm Duyurusu

Kontrol Belgesi müracaatında uygunluk belgesi ve analiz raporu aranan Toluen ve Ksilen ürünleri için numunelerin analiz ücretlerinin firma tarafından başvurudan […]